Ben jij als adviseur/woordvoerder een haas, hyena of havik?

Veranderende uitdagingen in bestuurlijke communicatie

In de meeste gemeenten is een nieuw college van B en W van start gegaan. Een belangrijk moment voor communicatieadviseurs, want hoe maak je een vliegende start met je nieuwe bestuurder(s)? Hoe kun je hem (of haar) helpen echt verschil te maken in de komende vier jaar? Dan helpt het enorm als je zijn drijfveren kent, en zijn communicatiestijl en bestuursstijl, zodat je die kan versterken.

 

Meer dan ooit wordt het werk voor communicatieadviseurs bepaald door de bestuurlijke koers die een gemeente – of provincie, waterschap, zorgorganisatie of onderwijsinstelling – wil varen en wordt het belang van goede communicatie gezien en gevoeld; wordt onderkend dat communicatie core business is voor organisaties in het publieke domein.

Maar hoe doe je dat, als communicatieteam? Hoe richt je je bestuurlijke advisering zó in, dat je niet alleen de bestuurder ondersteunt, maar daarmee effectief bijdraagt aan de collectieve bestuurlijke én organisatorische doelen? En hoe bepaal je strategie aan de start van zo’n nieuwe periode? Ben je – in figuurlijke zin – een haas, hyena of havik? Ga je rennen op elk geluid? Wacht je rustig de kansen af die zich voordoen? Of tuur je van hoog uit de lucht naar je volgende doel? Eén ding is zeker: zonder koers te bepalen, heb je sowieso het nakijken!

Persoonlijke stijl

Interessante en actuele vragen voor veel communicatieteams, waarover we tijdens de Beckpacksessie in gesprek gingen. Met Cathalijne Dortmans, wethouder in Helmond, die ons vertelde wat goede bestuursadvisering voor haar als bestuurder inhoudt.
En Lena van Gastel ging in op de methodiek Factor B (Bestuur), die zij bij de gemeente Tilburg ontwikkelde. Een methode om de ambities en diepere drijfveren van de bestuurder door middel van gestructureerde vraaggesprekken naar boven te halen,  waarin de persoonlijke bestuurs- en communicatiestijl én het netwerk van de bestuurder onder de loep genomen worden. En hoe je als adviseur die stijlen en dat netwerk zo effectief mogelijk in kunt zetten.

Zo vulden zo’n 80 vakgenoten hun rugzak met nieuwe inspiratie. Met natuurlijk na afloop een borrel met lekkere hapjes, want we hadden zelf ook – met terugwerkende kracht – nog heel wat te vieren!

Beck Communicatie