Kickstart voor het nieuwe college

De stemmen zijn geteld, in de meeste gemeenten staan de komende weken in het teken van de coalitie-onderhandelingen. Voor communicatie-, bestuurs- en beleidsadviseurs is dat een best spannende tijd: wie worden de nieuwe bestuurders met wie zij de komende vier jaar mogen samenwerken? Waarin willen die vooral het verschil gaan maken? Welke beloften doen zij in het coalitieakkoord? En hoe kun jij als adviseur je bestuurders daarbij het beste helpen? De – voor adviseurs vaak wat luwere – periode van onderhandelen is een uitgelezen kans om met je collega’s stil te staan bij de vraag: hoe geven we ons nieuwe college straks een kickstart? Steeds vaker schakelen gemeenten Beck Communicatie in om hen daarbij te helpen. Een methodiek die we daarbij bijvoorbeeld graag inzetten is Factor B (Bestuur).

Drijfveren

Naast gezamenlijke inhoudelijke ambities zoals verwoord in het coalitieakkoord, heeft iedere individuele bestuurder ook eigen ambities en drijfveren. Het optimaal combineren van beide (collectief en individueel) is één van de sleutels tot succes. Immers: elke bestuurder geeft op zijn* eigen wijze uitvoering aan het coalitieakkoord. Factor B is een methode om die ambities en diepere drijfveren door middel van gestructureerde vraaggesprekken naar boven te halen, waarin we de persoonlijke bestuurs- en communicatiestijl én het netwerk van de bestuurder onder de loep nemen. En uiteraard advies geven hoe die die stijlen en dat netwerk zo effectief mogelijk in te zetten. Daarbij merken we dat, als je aan die drijfveren en analyse óók concrete thema’s uit de portefeuille en het coalitieakkoord koppelt, je een prachtige basis legt voor de samenwerking in de komende vier jaar. Voor de bestuurder én zijn directe adviseurs! Een basis die je dwingt niet alleen naar de waan van de dag te handelen, maar bij alle adviezen en keuzes steeds terug te vallen op dat wat er écht toe doet.

Beweging aanjagen

In tijden van complexe maatschappelijke opgaven is een bestuursperiode van vier jaar best kort: grote transities kosten vele jaren en zien bestuurders komen en weer gaan. Tegelijk is er geen énkele bestuurder die voor zichzelf slechts de rol van voorbijganger ziet weggelegd. Bestuurders zijn niet alleen boegbeeld, maar meer dan ooit wordt van hen verwacht dat zij een beweging aanjagen én kracht bijzetten. Het vraagt nogal wat van bestuurders om – zeker in onrustige tijden – mensen aan zich te binden, richting te geven en te mobiliseren.

Persoonlijk kompas

Het persoonlijk kompas van een bestuurder maakt hierin het verschil: wat vindt hij écht belangrijk? Waar komt hij voor uit z’n bed? Waar komt hij vandaan, welke weg heeft hij bewandeld en waarom staat hij nu hier? Dit biedt zowel de bestuurder als zijn team handvatten om zijn slagkracht te vergroten in het speelveld; het netwerk waarin de bestuurder zich begeeft. Maar wie zijn in dat speelveld eigenlijk de dominante spelers, wat is hun rol, en vooral ook: wie mist er nog op dat speelveld? Zijn er blinde vlekken? Cruciale vragen die bij Factor B zéker aan de orde komen. Maar, we maken het óók graag concreet: wat zijn bestuurlijke acties die we gaan inzetten? Hoe positioneert hij zich dan? Welk kernverhaal en welke beelden horen daarbij? En op welke punten kan de bestuurder daarbij ondersteuning gebruiken? Ofwel: op welke onderdelen van de portefeuille zet jij als adviseur écht een paar tandjes bij en waar kan de bestuurder het prima zelf?

Opbrengst

Uiteindelijk leidt al die opbrengst van het vraaggesprek tot een pragmatische strategie voor de komende tijd; een gezamenlijke basis van waaruit je bestuurder en zijn directe adviseurs samen aan de slag kunnen. Zodat jij als adviseur focus hebt, maar vooral zodat je bestuurder in staat is mensen, vanuit zijn drijfveren, écht te raken en in beweging te zetten! Wij gunnen elke bestuurder én adviseur zo’n vliegende start. En kun je daarbij best even een kickstart gebruiken? Bel of mail ons dan gerust, we helpen je graag op weg!

* of haar natuurlijk, maar voor het gemak spreken we hier even over ‘hij’.