Begeleiden communicatieteams

Past de expertise van uw communicatieteam niet meer bij de vraag van uw organisatie en haar omgeving? Wij begeleiden het team graag bij de professionaliseringslag, zodat het écht het verschil kan maken.

Neem contact op

Communicatie in dienst van de samenleving

Wij zien communicatie als core business van elke organisatie in de publieke sector. Alles wat een overheidsorganisatie doet, doet zij immers in dienst van de samenleving. Als overheid word je al lang niet meer alleen ‘afgerekend’ op de vraag of het beleid juridisch en financieel deugt, maar óók op hoe je de omgeving hebt geïnformeerd en betrokken, hoe je aan draagvlak hebt gewerkt, of in staat bent geweest gedrag te veranderen.

Een sterk, bij de organisatie passend, goed gepositioneerd communicatieteam is dan ook cruciaal. Wij begeleiden teams waar nodig bij de herpositionering. Dit doen we door naast het team te staan en samen te onderzoeken wat de organisatie, het bestuur én de omgeving vragen en wat dit betekent voor het team. Daarmee optimaliseren we de communicatiekracht van het team en de organisatie. Waar nodig coachen we individuele medewerkers zodat persoonlijke kracht en expertise het team ook op de langere termijn versterkt.

Vaak gehoord van onze opdrachtgevers

"Mooi om te zien dat de teamleden gaandeweg beter in kun kracht kwamen en niet alleen de output verbeterde maar ook vooral het werkplezier"

Beck Communicatie