Bestuur en strategie

Beck communicatie is er ook voor (kortlopende) adviesopdrachten. Denk aan strategieontwikkeling, coaching van een bestuurder of crisiscommunicatie.

Neem contact op

Onze adviseurs hebben naast jarenlange praktijkervaring ook een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen én een gevulde rugzak met beproefde instrumenten en methodieken

Coaching bestuurders

In tijden van complexe maatschappelijke opgaven wordt meer dan ooit van bestuurders verwacht dat zij een beweging aanjagen én kracht bijzetten. Het vraagt nogal wat van bestuurders om – zeker in onrustige tijden – mensen aan zich te binden, richting te geven en te mobiliseren. Het persoonlijk kompas van een bestuurder maakt hierin het verschil.  Factor B is een methode om via gestructureerde vraaggesprekken dat kompas, de persoonlijke bestuurs- en communicatiestijl én het netwerk van de bestuurder onder de loep nemen. En uiteraard geven we advies hoe die die stijlen en dat netwerk zo effectief mogelijk in te zetten en te koppelen aan concrete thema’s uit de portefeuille en het coalitieakkoord. Daarmee leggen de bestuurder en zijn directe adviseurs een prachtige basis voor een vruchtbare samenwerking. Een basis die je dwingt niet alleen naar de waan van de dag te handelen, maar bij alle adviezen en keuzes steeds terug te vallen op dat wat er écht toe doet.

Strategieontwikkeling

Het realiseren van grote trajecten en complexe vraagstukken vraagt om een heldere strategie. Of het nu gaat om een gebiedsontwikkeling, energieopgave, een organisatieverandering of een vraagstuk in het sociaal domein: vrijwel elk complex dossier kenmerkt zich door een veelheid aan betrokkenen, standpunten en belangen. Door de wol geverfd in dit soort vraagstukken, en toegerust met methodieken om tot een goede omgevingsanalyse en aanpak te komen, helpen wij u graag op weg met uw strategie en aanpak. Daarbij maken we bijvoorbeeld graag gebruik van Factor C; hét instrument voor een heldere omgevingsanalyse en scherpe kernboodschap. Of van dilemmalogica; een methodiek om helder te krijgen wat partijen uiteendrijft en verbindt. Of van de Leercurve uit de transitieleer, die inzicht geeft in hoe de belangrijkste stakeholders zich tot een vraagstuk verhouden en wat er nodig is om hen in beweging te krijgen.

Crisiscommunicatie

Goede crisiscommunicatie kan schade beperken; vaak zelfs voorkomen. Maar het is wel een vak apart. Het vraagt om bijzonder stevige adviesvaardigheden, om besluitvaardigheid, om actuele kennis van het vak en – zeker in overheidsland – een uitgesproken goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers regelmatig in geval van een acute of dreigende crisis. Soms als onderdeel van een interimopdracht, steeds vaker ook als zelfstandige opdracht. Afgelopen jaren waren we als adviseur of woordvoerder betrokken bij integriteits-, bestuurs- en mediacrisissen, maar bijvoorbeeld ook als communicatieadviseur en woordvoerder tijdens en na een grote brand.

‘Die factor C sessie gaf echt richting aan de strategie door eerst samen de omgeving en de sentimenten goed in kaart te brengen’

Beck Communicatie

Heeft u hulp nodig bij de communicatie rondom een (potentiële) crisis? Wij helpen u graag.  Stuur een mail naar Eline Philips of Evelyn Reynen of bel (0492) 255 210.