Rijkswaterstaat

Het duurt nog een tijdje, maar over een paar jaar sta je écht een stuk minder vaak in de file op de A58 tussen Eindhoven en Breda. De snelweg wordt niet alleen verbreed, maar ook slimmer en  duurzamer. In het project, dat toepasselijk InnovA58 heet, wordt volop geëxperimenteerd met innovatieve, duurzame werkwijzen en producten voor de wegenbouw. Rijkswaterstaat heeft daarbij veel oog voor de omgeving, waarin zowel de stakeholders als het landschap een belangrijke rol spelen. 

Sinds juni 2021 werd Jessica van Sluijs als senior adviseur de communicatieschakel in het gedreven projectteam van InnovA58. Haar taken liggen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Drieluik

InnovA58 is een Rijkswaterstaatproject met drie opgaven: de wegverbreding van het traject Sint Annabosch en Galder (maar dit deel ligt al een tijd stil van wege de stikstofproblematiek in het gebied), tussen Eindhoven en Tilburg én een aparte innovatieopgave. De laatste omvat het experimenteren en testen met duurzame innovaties de wegenbouw, fysiek op locatie rond parkeerplaats Kloosters bij Oirschot, pal aan de A58.

Publiekscommunicatie

De wegverbreding Eindhoven-Tilburg zit in de planuitwerkingsfase. Een traject over 24 kilometer betekent dat ‘de omgeving’ veel stakeholders in verschillende gemeenten omvat. Rijkswaterstaat neemt haar taak, omgevingsmanagement, communicatie en participatie zeer serieus.

Jessica van Sluijs maakt deel uit van het Omgevingsteam en is met het project- en omgevingsteam verantwoordelijk voor de publiekscommunicatie en -participatie rondom de wegverbreding Eindhoven-Tilburg. Wensen, zorgen en ideeën van de stakeholders zijn opgehaald via onder meer online bijeenkomsten (vanwege corona) en  interactieve informatieavonden. Ook verzorgt ze videopresentaties, de projectwebsite, nieuwsbrieven, werkbezoeken en evenementen. Veel aandacht gaat uit naar nazorg: het juist en persoonlijk beantwoorden van (technische) vragen uit de omgeving in heldere taal.

Communicatie als het toch anders loopt

In het zicht van de haven, op weg naar het Ontwerp Tracébesluit, valt de wegverbreding in het voorjaar van 2022 stil. Vanwege de stikstofproblematiek is het onduidelijk wanneer het ontwerp mag worden afgemaakt en richting realisatie kan. Jessica neemt in zorgvuldige, heldere en tijdige publiekscommunicatie de omgeving mee in deze onzekere periode.

Strategie voor de duurzame innovaties

In de tussentijd maakte ze met de innovatiecollega’s in enkele strategiesessies een heldere marketing- en communicatiestrategie voor de innovatieopgave met een duidelijke rode draad en verhaal.

Eric van Beerendonk – Senior Communicatieadviseur / Woordvoerder · Rijkswaterstaat: “De samenwerking met Jessica verloopt soepel en prettig. Ze schakelt snel en omarmt het project volledig.”