Waterschap Limburg

Samen duurzaam

Waterschap en Waterschapsbedrijf Limburg slaan handen ineen

Intense hitte, langdurige droogte, extreme regenval en een grote overstroming: we ondervinden het steeds vaker aan den lijve, zeker in de provincie Limburg. Daar sloegen Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg de handen ineen met de nota ‘Samen duurzaam’. In de uitvoering spelen gedragsverandering en communicatie een grote rol, waarvoor Juliette Lenssen in december 2021 invloog vanuit Beck Communicatie.

 

Nut en noodzaak

Klimaatwetenschappers trekken al langer aan de bel als het gaat om klimaatverandering. Periodes van intense hitte gecombineerd met droogte en extreme regenval worden steeds meer regel dan uitzondering. De overstromingen in Limburg, Duitsland en België in de zomer van 2021 tonen aan dat deze opgave verder gaat dan onze eigen grenzen. Voor Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg betekent dit dat samen verduurzamen nuttig en noodzakelijk is. De nota ‘Samen Duurzaam’ vormt daarmee de start voor een duurzame samenwerking binnen- en buiten beide organisaties.

Een cruciale rol voor gedragsverandering en communicatie

Juliette brengt structuur aan in de communicatieplanning rondom het thema innovatie- en duurzaamheid bij Waterschap Limburg en ondersteunt met communicatiewerkzaamheden in diverse projecten afkomstig uit de nota. Juliette: “De nota is het fundament voor het opstarten van verschillende grote projecten, waarbij Waterschap Limburg samen optrekt met Waterschapsbedrijf Limburg. Op die manier werken de organisaties samen om de bedrijfsvoering en de waterketen te zo duurzaam mogelijk te maken. Gedragsverandering en communicatie spelen daarbij een cruciale rol, omdat duurzaam gedrag vanuit medewerkers zelf moet ontstaan om verduurzaming succesvol te laten zijn. De nota is daarom ook gekoppeld aan het organisatieontwikkelingstraject.”

Een brede aanpak

Alle duurzaamheidsprojecten worden breed aangevlogen. Zo wordt er onder andere gekeken naar mobiliteit, circulariteit, emissie- en energieverbruik, maar ook interne communicatie. Zo wordt er op dit moment bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid en mobiliteit van het personeel, vinden er lezingen plaats over duurzaamheid én wordt er gebrainstormd over nieuwe creatieve concepten om duurzaam gedrag te stimuleren.

Paul Heeskens, Senior adviseur innovatie en duurzaamheid bij Waterschap Limburg: “De nota ‘Samen Duurzaam’ met de strategische doelstellingen op de korte, middellange en lange termijn is feitelijk een transitieagenda. Communicatie gericht op duurzaam gedrag is hierbij essentieel!”