Zuyd Hogeschool

Hoe krijg je zoveel mogelijk studenten in beweging?

Informeren, enthousiasmeren en meer…

Zuyd Hogeschool krijgt, net als andere onderwijsinstellingen, een stevige financiële impuls van het Rijk. Daarmee kan de onderwijsinstelling de komende twee schooljaren investeren in het wegwerken van de onderwijsachterstanden en het verbeteren van het studentenwelzijn als gevolg van de coronacrisis. Beck Communicatie werd gevraagd om een strategie te schrijven en uit te werken om de activiteiten onder de aandacht te brengen van maar liefst 15.000 studenten. Een uitdagende klus.

Een toegankelijk aanbod

De hogeschool zet de extra middelen onder meer in voor sociale activiteiten voor én door studenten en voor extra hulp als het gaat om welzijn, stages en opgelopen studievertraging. Ingrid de Kort en Christy van Crey ontwikkelden na een uitgebreide inventarisatie, een communicatiestrategie en gaven vorm aan de uitvoering. Zij ontwikkelden een website om het aanbod van studenten makkelijk vindbaar te maken én overzichtelijk en aantrekkelijk te presenteren. Via een campagne gingen ze vervolgens aan de slag met het informeren, enthousiasmeren én activeren van de bijna 15.000 Zuyd studenten in Heerlen, Sittard en Maastricht.

Mood festival

De zogenoemde ‘In the mood’ campagne bestaat uit onder meer een contentplanning voor social media, mailings, website, intranet en narrow casting. Maar ook via offline uitingen en acties worden studenten geattendeerd op activiteiten, trainingen en hulptroepen. Als campagne kick-off organiseren Ingrid en Christy een serie ‘mini mood festivals’ en een handig ‘festival’ bewaarboekje.

“Uitdaging in het project is het inzetten van zoveel mogelijk Zuyd kanalen om studenten van al die verschillende opleidingen en locaties te bereiken. Daarvoor krijgen de community managers van de opleidingen communicatietools aangereikt die ze makkelijk zelf kunnen inzetten en delen”.

Ook voor de nieuwe lichting

Na een vliegende start van de campagne dit voorjaar, volgt vanaf de introperiode van het nieuwe collegejaar, het vervolg. Ook nieuwe studenten van Zuyd krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van het uitgebreide aanbod en zo hun sociale leven, carrière en fysieke of mentale gezondheid een boost te geven.

Jordi Aelmans, directeur Dienst Finance and Control en Dienst Studentzaken bij Zuyd Hogeschool: “Ik ben erg blij met de ondersteuning van Ingrid en Christy in ons project. Ze hebben verfrissende ideeën, realiseren veel in korte tijd, houden van aanpakken en daarboven op is hun enthousiasme erg aanstekelijk!”