Metropoolregio Eindhoven

Van vuilstort tot parel

Een nieuwe toekomst voor Landgoed Gulbergen

Ooit was het de vuilstortplaats voor heel Zuidoost-Brabant. Nu noemen sommigen het gebied ‘het groene hart van de Brainportregio’, met de berg als letterlijk en figuurlijk hoogtepunt.  Sinds april 2021 draagt Eline Philips met enkele collega’s, in opdracht van Metropoolregio Eindhoven, zorg voor de communicatie en de participatie rond de gebiedsontwikkeling van Landgoed Gulbergen. Een uitdagende, complexe, maar vooral mooie klus.

Wat kan en wat mag

Sinds eind 2020 is het gebied, ruim 200 voetbalvelden groot, volledig in handen van de metropoolregio. Samen staan de 21 gemeenten voor de taak om een integraal plan te ontwikkelen voor Gulbergen. Een plan dat kan rekenen op draagvlak van bewoners, bedrijven, bezoekers en vele andere belanghebbenden. Maar ook een plan dat aantrekkelijk is voor een marktpartij om uit te voeren. Ook moet het aansluiten bij wat er kan, mag en past in Gulbergen. De Omgevingsvisie van de ‘grondgebiedgemeenten’ (Geldrop-Mierlo en Nuenen) en van de provincie is leidend, net als de in het gebied aanwezige plant- en diersoorten, het watersysteem, het verkeer over weg, water en spoor, financiële kaders, milieueisen en andere wet- en regelgeving.

Geen ‘one size fits all’

Eline Philips adviseert het bestuur en projectteam over de communicatie en organiseerde samen met enkele collega-Beckers in het voorjaar van 2022 het participatietraject. Eline: “Je hoeft maar even naar de kaart van het gebied te kijken en je snapt al dat er enorm veel mensen zijn die vanuit allerlei verschillende perspectieven betrokken zijn. Het bestuur wilde breed ophalen wat er leeft en hoe mensen de toekomst van het gebied zien. Daarbij past geen ‘one size fits all’-aanpak. We hebben met behulp van Factor C een omgevingsanalyse gemaakt en vervolgens een participatiestrategie ontwikkeld waarbij betrokkenen zelf konden kiezen hóe ze willen meepraten. Waar de één graag een avond zijn bevindingen en ideeën komt delen, stuurt de ander veel liever een snelle, digitale reactie. Weer een ander is vooral op zoek naar informatie. Daarom zorgden we voor meerdere mogelijkheden om mee te praten. We zonden een webinar uit vanuit de studio en maakten een online enquête. Maar we trokken ook gewapend met grote vellen papier, stiften en geeltjes het gebied in voor klankbordgesprekken en fysieke bewonersavonden. Gelukkig mocht dat weer na Corona!

Respons

Dat leverde, alles bij elkaar, een enorme respons op, waarmee we zowel kwalitatief als kwantitatief nu heel goed weten wat er leeft in het gebied. Een mooie basis voor het bestuur om straks goede besluiten te kunnen nemen.”

Ans Leloux, projectleider bij Metropoolregio Eindhoven: “Gulbergen is een heel complex project. Met behulp van Beck Communicatie hebben wij in korte tijd veel stappen kunnen zetten. Het is van groot belang dat wij in het communicatie en participatieproces zoveel mogelijk mensen meenemen. Beck is bij uitstek geschikt om iedereen erbij te betrekken. Maar ook om creatieve manieren te vinden om de vele verschillende groeperingen en belanghebbenden aan te laten haken. Wij hebben met Beck een hele professionele, creatieve maar ook zeer prettige partner in huis gehaald!”