Gemeente Deurne

Waar zijn we nu écht van?

Een scherpere positionering voor team communicatie

Het vakgebied van overheidscommunicatie heeft de afgelopen jaren onmiskenbaar aan belang gewonnen. Communicatieadviseurs worden vaker én sneller ingeschakeld, spelen een belangrijke rol bij complexe uitdagingen en zitten meer dan ooit aan tafel bij de bestuurder. Een prima ontwikkeling! Maar wel eentje met een keerzijde: dat vraagt natuurlijk wél wat van die communicatieteams…

Waan van de dag

Zo ook voor het communicatieteam van de gemeente Deurne: de vraag naar ondersteuning vanuit bestuur en organisatie groeide. Net zoals dat bij zoveel andere communicatieteams het geval is, was het voor het team lastig om prioriteiten te stellen, en overheerste de ‘waan van de dag’. Het team worstelde met haar positie richting bestuur, en ook richting organisatie konden ze niet altijd de positie pakken die ze zouden willen innemen, óf die van hen gevraagd werd. Evelyn Reynen werd gevraagd om het team te helpen met het positioneren van het team binnen de organisatie, en met het uitstippelen van een ontwikkelroute om een meer strategische positie te kunnen pakken en betere prioriteiten te kunnen stellen.

Zelfbewustzijn als basis

Evelyn pakte die vraag op in nauwe samenwerking met het team zelf. “Want uiteindelijk staan de communicatie-collega’s zélf aan de lat om te bepalen waar zij als team van zijn; wat hun toegevoegde waarde voor bestuur en organisatie is. Juist dat zelfbewustzijn is de basis voor je positionering als team, en voor het maken van de juiste afwegingen in wat je wél doet, en wat juist niet.” In enkele sessies heeft Evelyn samen met de teamleden een ambitie neergezet voor een ‘communicatiever Deurne’. Bij die ambitie hoorde ook een advies over de personele inrichting van het team, en een concreet plan van aanpak om de ambitie ook daadwerkelijk te realiseren. “Want een ambitie hebben is één; als je niet bedenkt hoe je die ambitie ook werkelijkheid kunt maken, dan schiet je er uiteindelijk nog niks mee op. We hebben daarom een plan van aanpak gemaakt waarmee we stap voor stap, project voor project een bijdrage leveren aan de ambitie. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren en borgen van de methodieken factor C en factor B, aan het werken met een nieuw persbeleid, aan het maken van afspraken over opdrachtintake of aan het invoeren van een ‘agile’ manier van samenwerken.

Integrale verantwoordelijkheid

Overigens raakt het ontwikkeltraject van team communicatie niet alleen de teamleden zelf, maar gaat het feitelijk de hele gemeentelijke organisatie aan. Want, zoals de nieuwe communicatievisie van Deurne stelt: “Goede communicatie is de integrale verantwoordelijkheid van elke bestuurder en elke ambtenaar van de gemeente Deurne. Daarbij zien we communicatie niet alleen als de wettelijke taak om onze inwoners te informeren, maar willen we écht een stap verder gaan: communiceren vanuit de vraag: wat is relevant voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, en op welke manier betrekken we ze daarbij?”

Beck Communicatie